Osłona went. 14x14 TUS.fi110

EAN: 5903263991106

Opis produktu

Kratka wentylacyjna
PSB Mrówka Braniewo
Siedziba:
Królewiecka 66, 14-500 Braniewo
Telefon: 55 243 92 05/06 696037151
E-mail: braniewo@psbmrowka.com.pl
NIP: 582-000-13-43
REGON: 002792896